Portfolio

Wedding

  • tk_slub_0456
  • tk_slub_0353
  • tk_slub_0136_v2
  • tk_slub_0131
  • tk_slub_0103_0021
  • tk_slub_0076
  • tk_slub_0262-0300_v2

Photography by Magda Varda-Levy / MUA and Hair by Tomasz Karcz / Modelling by Tomasz Karcz / Modelling by Krystyna Mazurówna / All clothes designed by Tomasz Karcz